animatic-va-animation-co-gi-khac-nhau

Điểm khác biệt giữa Animation & Animatic là gì?