Sử dụng phần mềm làm phim hoạt hình nào ? After effect, Spine, Animate, Toon BooBoon

Bạn nên xác định phong cách hoạt hình bạn muốn theo đuổi. Mục tiêu của bạn đến với hoạt hình cũng như cảm hứng hoạt hình nào hấp dẫn bạn. Từ đó bạn có thể tìm ra phần mềm phù hợp — Với mình Moho dễ dùng ngay cả khi bạn bắt đầu mà không … Chi tiết