300+ Checklist bạn phải hoàn thành nếu muốn học làm phim hoạt hình cơ bản.

300+ Checklist bạn phải hoàn thành nếu muốn học làm phim hoạt hình cơ bản. từ hơn 300 mục lục của cuốn sách Animation nổi tiếng.

1. Tại sao có cuốn sách này?
11. Bức vẽ trong thời gian
23. Đã đến lúc để vẽ
35. Tất cả là về thời gian và không gian
41. Bài học đầu tiên
46. Lui lại thời điểm 1940
47. Lịch sử của biểu đồ và hình trung gian/hình pha
48. Extremes và Breakdowns
57. Keys
61. Ba phương pháp diễn hoạt
68. Thử, thử, thử
70. The X-Sheet
75. Đã đến bình minh
76. Hệ thống đánh số tốt nhất
78. Trận chiến vĩ đại giữa Ones (“1”) và Twos (“2)
80. Trận chiến giữa kẹp trên và kẹp dưới
84. Cần biết thêm về Spacing.
88. Lỗi Inbetween thường mắc phải
90. Hãy chú ý đến đường cong
92. Thêm động tác bên trong khối
96. Inbetween kéo dài
99.Lỗi lớn nhất của người mới vào nghề
99. Một sự tiến đến “thô”
101. Ta để lại cho nhân viên bao nhiêu?
101. Làm một đường tắt dài
102. BƯỚC ĐI
106. Trọng lượng
109. Đặt nhịp
111. Tư thế chuyển tiếp hay “Breakdown”
115. Hai cách để thiết kế bước đi
118. Bước nhịp đôi
120. Nới lỏng
128. Nghiên cứu sâu hơn nữa về bước đi
135. Không có gì bằng cứ mạnh dạn thử
136. Gót chân
136. Động tác của bàn chân
142. Spacing của một bước đi bình thường
146. Chuyển trọng lượng qua
147. Đường thắt lưng
148. Động tác tay
156. Hành động đối lập
163. Công thức
167. Bước đi rón rén
173. Rón rén trên đầu ngón chân
176. Chạy và nhảy
189. Bước chạy với công thức 4 hình vẽ
192. Bước chạy 3 hình vẽ
195. Bước chạy 2 hình vẽ
200. Công thức
201. Chạy, Nhảy, Nhảy chân sáo và Nhảy lao
209. Nhảy chân sáo
212. Nhảy lên
213. Trọng lượng trong bước nhảy
217. Sự mềm dẻo
218. Breakdown
223. Overlap đơn giản
226. Hành động overlap
230. Hành động đối lập đơn giản
231. Bẻ khớp để có sự mềm dẻo
246. Sự mềm dẻo của biểu cảm
249. Overlap trên mặt
251. Dễ hiểu – nhìn nghiêng rõ nét
256. TRỌNG LƯỢNG
262. Sức ép và trọng lượng
264. Chúng ta phải nổ lực bao nhiêu?
269. Nhảy khiêu vũ
272. Làm khớp hành động với tiếng nhạc
273. SỰ LẤY ĐÀ
282. Sự lấy đà bất ngờ
283. Sự lấy đà vô hình
285. CHUỖI VÀ ĐIỂM NHẤN
295. Điểm nhấn mạnh dội lại
295. Điểm nhấn nhẹ sẽ tiếp tục
297. Timing, đi loạng choạng, gợn sóng và quật roi da
297. Timing cho bước đi loạng choạng
299. Phương pháp rung từ bên này qua bên kia
301. Hành động quất
301. Hành động gợn sóng
304. ĐỐI THOẠI
305. Phân nhịp
310. Hình ảnh và âm thanh
311. Điểm nhấn
314. Thái độ
314. Bí mật
315. DIỄN XUẤT
320. Thay đổi biểu cảm
321. Tìm kiếm sự tương phản
323. Hành động chỉ
324. Ngôn ngữ cơ thể
324. Đối xứng và sự trùng hợp
325. Đánh cắp nó!
325. Mắt
327. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG VẬT
328. Tham khảo hành động thực tế
330. Mô hình đi bộ cơ bản của động vật
333. ĐẠO DIỄN
334. Rút gọn
334. Leica Reel
334. Chia nhân vật
335. Bước tiến tốt nhất
335. Trả lương cho nghệ sĩ diễn hoạt
335. Tạo sự thay đổi
335. Nói! Nói!
335. Ghi âm giọng nói
335. Sự móc nối
335. Nghiên cứu
335. Chỉnh sửa
335. Tin tưởng vào nguyên liệu của bạn
338. Duyệt lại
338. Thủ tục
339. Các thành phần
342. Lời cảm ơn

  Sử dụng phần mềm làm phim hoạt hình nào ? After effect, Spine, Animate, Toon BooBoon

You cannot copy content of this page