Cách Youtube 7,4 triệu sub làm video animation như thế nào ?

Nhiều bạn thắc mắc Cách Youtube 7,4 triệu sub làm animation.vn/video">video animation như thế nào ?. Domics là một kênh video về animation nổi tiếng trên thế giới. Với cách làm rất đơn giản không hề có thay đổi trong 5 năm qua. Chỉ sử dụng chính phần mềm là Adobe Animated. Chúng ta hãy cùng xem video để biết anh ta đã làm phim hoạt hình thế nào

  • Để khung frame thấp
  • Vẽ từng khung hình
  • Dùng plugin hỗ trợ.

Thêm một kênh phân tích

  Sử dụng phần mềm làm phim hoạt hình nào ? After effect, Spine, Animate, Toon BooBoon

You cannot copy content of this page