Học hiệu ứng chuyển cảnh video after effect cơ bản

 

Bạn là học viên đang theo Học hiệu ứng chuyển cảnh video after effect cơ bản. After Effects (AE) là một trong các chương trình xử lý phim chuyên nghiệp (Edit film) và dễ sử dụng do hãng Adobe phát triển. Cũng giống như chương trình Photoshop xử lý ảnh tĩnh (still images), AE cho các chức năng xử lý ảnh động (movie), nói “nôm na” là làm kỹ xảo phim ảnh. Nếu các bạn đã học qua chương trình Photoshop thì chương trình AE sẽ dễ dàng hơn. AE và Photoshop do cùng hãng Adobe phát triển nên chúng rất tương thích nhau (có thể import từ files của Photoshop và lấy được từng layer).
Với bài viết đưới đây là một tài liệu cơ bản giải thích về giao diện cũng như cách quản lý một Project hay những effect thường dùng để chuyển cảnh trong after effect. Sẽ giúp các bạn hiểu qua về cách làm kỹ xảo phim, về chuyển động, timming, nhịp… 

PHẦN 1: GIAO DIỆN

Đầu tiên chúng ta sẽ làm quen về Giao diện (Interface), hay Vùng làm việc (WorkSpace) của After Effects (AE).

Vùng nhìn Project: Quản lý các files import.
Composition panel: Giống như monitor, sẽ hiển thị kết quả sau khi xử lý.
Timeline: Điều khiển animation, effects… theo thời gian.
Bạn có thể chọn open một workspace định sẵn của AE bằng cách :

Hoặc chúng ta điều chỉnh kích thước của từng panel, bằng cách đưa con trỏ chuột vào giữa hai panel:

Dock, group, or float panels:
Bạn có thể di chuyển các panel bằng cách kéo các chúng sắp xếp theo từng nhóm (group) khác nhau.

Hoặc right-click góc trên panel, chọn undock panel.

Các icon trong panel:
• Dùng mouse wheel, bạn có thể phóng lớn thu nhỏ vùng nhìn
composite.
• Alt + mouse wheel, phóng lớn vùng nhìn Timeline.
• Giữ Spacebar + mouse left để pan.
• Right click trên toolbar bạn có thể ẩn hoặc hiện các cột như hình vẽ.
• Hoặc tại góc mỗi viewer có các icon tam giác bạn có thể click vào :
• Tại vùng nhìn Composition (góc trái bên dưới), bạn click vào icon
(Always Preview This view) thì mỗi lần bạn thực hiện preview chỉ cửa
sổ này mới view cho bạn.
• Ở icon kế bên, bạn bật Title/Action Safe :
Lúc này sẽ xuất hiện vùng nhìn an toàn trên viewer composition
Cũng như các chương trình khác, thanh Toolbar trên góc trái màn hình có các chức năng

PHẦN 2: THỰC HIỆN MỘT PROJECT

Trước khi bắt tay vào edit hay làm effects một đọan phim nào đó, chúng tanphải sắp xếp các hình ảnh, âm thanh, kịch bản…. Tức là thực hiện một Project.
1 – Setup Projects:
Bạn vào: AE
Tiếp theo bạn chọn Files/project settings:
Tại hàng Timecode base, chọn 25fpt (25 frame per secon cho hệ PAL video) và Audio setting chon Sample Rate 41.100 kHz.
Tiếp đến bạn chọn tại menu Composition/New Composition (Ctr+N):
Tại thanh Preset chọn kích cỡ của phim (Nếu làm hệ PAL thì chọn PAL D1/DV mà các kênh truyền hình trong nứơc thường phát). Hoặc chọn các chuẩn mà nhà sản xuất yêu cầu.
• Bạn đặt tên tại Compsition Name
• Ở thanh Resolution (độ phân giải) chọn half hay full…, thường chọn
half cho nhẹ máy.
• Duration (thời lượng đọan phim) bạn chọn đúng chiều dài đọan phim
mà bạn chuẩn bị xử lý (giả sử đọan phim Quảng các 30s, bạn gõ vào
số 30 thay thế vào số 05 này- giờ:phút:giây:frame) .
Tiếp tục bạn chọn ở menu Edit/Preferences/General… bạn bấm next đến thanh Import:
Bạn chọn tại Sequence Footage 25 Frames Per Second nếu là hệ PAL video.
Phần Still Footage (ảnh tĩnh) chọn Length of Composition.
Nhấn next qua phần Video preview bạn chọn Output Device: Computer
Monitor Only nếu bạn chỉ preview trên máy tính (không có card dựng phim)
Như vậy bạn đã chuẩn bị xong một project theo cấu hình yêu cầu.
2 – Importting:
Bước kế tiếp là bạn lấy hình ảnh, movie, capture, âm thanh… vào chuẩn bị xử lý.
Bạn chọn tại menu File/Import họăc Double click vào project panel:
Ở phần Files of type bạn sẽ nhìn thấy những file mà AE cho phép import.
Phần
Targa sequence sẽ active nếu bạn có một chuỗi hình được đánh thứ tự liền
nhau,
• Nếu bạn chọn Import là file Photoshop thì sẽ xuất hiện menu:
Và bạn chọn từng layer hay merged lại tùy nhu cầu.
• Nếu file bạn chọn có alpha chanel (32bit) thì sẽ xuất hiện:
– Ignore: bỏ qua chanel alpha.
– Straight – Unmatted: nếu file 32bit (như Targa 30bit)
– Premultiplied – Matted with color: chương trình sẽ tự tạo phần mate theo màu background mà bạn chọn (BG phải là một màu đồng nhất).
Sau khi import vào, bạn kéo các files từ Project panel thả vào Timeline panel.
Bạn có thể import nhiều file và kéo thả nhiều files vào Timeline panel này, lúc đó sẽ xuất hiện nhiều layer như layer bên Photoshop.
Thực hành: Import files
1. Import một files *.PSD, chọn import kind, chọn layer, chọn merge
layer, chọn footage dimention…
2. Import files *.TGA (24 bit)
3. Import files *.TGA (32 bit)
4. Import chuỗi hình *.TGA sequence.
Select từng chức năng của AE, kéo từng footage thả vào Composition panel
và quan sát.
Cho dù bạn sử dụng Adobe After Effects để tạo một tiêu đề đơn giản hoặc tạo các hiệu ứng phức tạp đặc biệt, bạn thường thực hiện theo các quy trình làm việc cùng cơ bản.Các hiệu ứng 7,0 Sau khi giao diện tạo điều kiện làm việc và thích nghi của
bạn với từng giai đoạn của quá trình.
Sau khi hiệu ứng công việc 1 nhập vào và tổ chức cảnh. 2 Tạo sáng tác và sắp xếp các lớp. 3 Thêm hiệu ứng và thay đổi các thuộc tính của lớp. 4 Animate. 5 Xem trước kết quả của bạn làm việc
Xuất ra
Nhập vào và tổ chức cảnh
Sau khi bạn bắt đầu một dự án, thêm cảnh của bạn vào bảng dự án. Sau khi hiệu ứng tự động nhiều phương tiện truyền thông giải thích các định dạng phổ biến, nhưng bạn cũng có thể chỉ định cách bạn muốn After Effects để giải thích các thuộc tính như tốc độ khung hình và tỉ lệ pixel. Bạn có thể mở và xem từng hạng mục trong một bảng Phông nền và thiết lập bắt đầu và lần cuối cùng để phù hợp với thành phần của bạn.
Tạo thành phần và sắp xếp các lớp
Tạo một hoặc nhiều thành phần. Bất kỳ mục cảnh có thể trở thành một hoặc nhiều lớp trong thành phần một. Bạn có thể sắp xếp các lớp không gian trên bảng hoặc sắp xếp chúng theo thời gian bằng cách sử dụng bảng Timeline.Bạn có thể xếp lớp trong hai kích thước hoặc sắp xếp chúng theo ba, sử dụng nguồn ánh sáng 3D và xem camera. Bạn có thể sử dụng mặt nạ, trộn chế độ, và keying công cụ, để kết hợp, hoặc kết hợp các hình ảnh của nhiều lớp.

Thêm các hiệu ứng và chỉnh sửa thuộc tính của lớp

Bạn có thể thêm bất kỳ sự kết hợp của các hiệu ứng và sửa đổi bất kỳ các thuộc tính của một lớp, chẳng hạn như kích thước, vị trí, và độ mờ đục. Sử dụng hiệu ứng, bạn có thể làm thay đổi sự xuất hiện của một lớp hoặc âm thanh, và thậm chí tạo ra yếu tố thị giác từ đầu. Bạn có thể áp dụng bất kỳ hiệu ứng nào của hàng trăm các hiệu ứng kèm với After Effects, hoặc tạo ra và tái sử dụng cho riêng bạn.
Animate
Bạn có thể thực hiện bất kỳ sự kết hợp của sự thay đổi thuộc tính của một lớp theo thời gian, khung thông thường, biểu hiện, hoặc thậm chí trợ lý keyframe.Với các biên tập đồ thị, bạn có thể thêm, xóa, và sửa đổi các khung hình chính, và chỉ định các phương pháp nội suy. Với tính năng biểu hiện mạnh mẽ, bạn có thể động và liên kết tài sản bằng cách sử dụng các kịch bản cài sẵn hoặc tùy biến thay vì các khung hình chính. Bạn có thể áp dụng bất kỳ trong số hàng trăm hình ảnh động sẵn có trong Sau khi Hiệu ứng, hoặc tạo ra và tái sử dụng của riêng bạn. Sử dụng bảng điều khiển Tracker để ổn định chuyển động hoặc để động một lớp để nó sau sự chuyển động trong lớp khác. Để biết thêm thông tin, xem Giới thiệu về tính chất hoạt hình và các lớp, về cài đặt trước hình ảnh động, về chuyển động theo dõi , và về các biểu thức.

Xem trước sản phẩm của bạn

Xem trước tác phẩm là nhanh chóng và thuận tiện, ngay cả đối với các dự án phức tạp, đặc biệt nếu bạn sử dụng công nghệ OpenGL để tăng tốc độ xem trước. Bạn có thể thay đổi tốc độ và chất lượng xem trước bằng cách xác định độ phân giải của sản phẩm và tỷ lệ khung hình, và bằng cách giới hạn diện tích và thời gian của các thành phần mà bạn xem trước.

Các phương pháp xem trước
A. RAM xem trước trong thời gian chỉ số bảng điều khiển Cache
B. trong bảng Timeline xem trước nhanh C.
Xuất ra
Thêm một hoặc nhiều tác phẩm vào các thiết lập chất lượng mà bạn chọn, và tạo
phim theo định dạng mà bạn chỉ định.

Thông tin về các không gian làm việc Adobe
Adobe video và các ứng dụng âm thanh cung cấp mộtkhông gian làm việc, phù hợp tùy chỉnh. Mặc dù mỗi ứng dụng đã cài đặt riêng của khối (như công cụ, Properties,Thời gian biểu, v..v…),bạn di chuyển và các ban nhóm trên màn hình máy tính của bạn theo cách tương tự trên các sản phẩm. Các cửa sổ chính của chương trình là các cửa sổ ứng dụng. Các bảng khác nhau được tổ chức trong cửa sổ này trong sắp xếp một không gian làm việc.Các không gian làm việc mặc định chứa các nhóm cũng như các
tấm bảng màđứng một mình.
Bạn tuỳ chỉnh một không gian làm việc bằng cách sắp xếp các bảng, thông thường bằng cách kéo chúng, trong bố trí phù hợp nhất với phong cách của bạn làm việc. Bạn có thể tạo và lưu một số không gian làm việc tùy chỉnh cho các nhiệm vụ khác nhau, ví dụ, để chỉnh sửa và cho xem trước.
Bạn có thể kéo bảng đến vị trí mới, di chuyển vào hoặc ra khỏi một nhóm, diễn ra cùng với nhau, và undock một bảng điều khiển để nó trôi nổi trong một cửa sổ mới phía trên cửa sổ ứng dụng. Khi bạn sắp xếp lại cáckhu vực, các khu vực khác khác tự động thay đổi kích cỡ để phù hợp với cửa sổ.
Bạn có thể sử dụng cửa sổ nổi để tạo ra một không gian làm việc giống như trong các phiên bản trước đó của ứng dụng Adobe, hoặc để đặt khu vựctrên nhiều màn hình.

You cannot copy content of this page