Bảng giá

Báo giá làm video motion graphics tham khảo:

  • Gói cơ bản (Từ 1.000.000 > 3.000.000 / Phút): Đây là gói thiết kế video ở dạng cơ bản, mọi chuyển động đều tối giản và chú trọng vào thể hiện nội dung qua dạng text.
  • Gói nâng cao (Từ 6.000.000 > 10.000.000 / Phút): Đây là gói thiết kế video motion graphic được rất nhiều người sử dụng, nội dung được thể hiện qua hình ảnh kết hợp với lời đọc bình mang đến sự chuyên nghiệp cần thiết cho video.
  • Gói chuyên nghiệp (Từ 15.000.000 > 30.000.000 / Phút): Với gói dịch vụ này, bạn sẽ không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì, chúng tôi cam kết sản phẩm chuyên nghiệp và làm bạn mỉm cười kể từ khi nhận sản phẩm.