New Product Coming Soon
 
Chi phí đầu tư cho dự án

Mỗi dự án phim hoạt hình thường tốn ít nhất 1 tuần nhiều thì 2-3 tháng. D Các bước thực thi rất nhiều và tốn thời gian công sức. Do đó muốn làm một sản phẩm thật sự có chất lượng, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình.

Chi phí đầu tư cho dự án được tính /1 phút. Với các sản phẩm dưới 1 phút sẽ được làm tròn.

Bảng giá dịch vụ

VIDEO INFOGRAPHICS

5.9 triệu

Bảng giá tính theo Block 60s

Thiết kế

Diễn hoạt

Logo, Slogan

Dựng phim 1 Phút

Nhạc nguồn miễn phí

 

 

VIDEO EXPLAINER

9.9 triệu

Bảng giá tính theo Block 60s

Thiết kế

Diễn hoạt

Logo, Slogan

MC lời bình

Dựng phim 1 Phút

Nhạc tự chọn

HOẠT HÌNH 2D

39 triệu

Bảng giá tính theo Block 15s

Thiết kế

Diễn hoạt

Logo, Slogan

MC lời bình

Dựng phim 30s

Nhạc tự chọn

HOẠT HÌNH 3D

69 triệu

Bảng giá tính theo Block 15s

Thiết kế

Diễn hoạt

Logo, Slogan

MC lời bình

Dựng phim 30s

Nhạc tự chọn